Máng đơn có bộ lưu điện FK-M1T8EME-1200

Mã sản phẩm: FK-M1T8EME-1200

Nhà sản xuất: Fawookidi Việt Nam

Loại đèn: Máng Đèn Tube

Kích thước: L1200mm

Danh mục: Từ khóa: