Fawookidi vinh dự nhận giải thưởng “Doanh nghiệp hàng Việt tốt vì quyền lợi Người tiêu dùng, Doanh nhân trí thức tiêu biểu Việt Nam năm 2019”

Fawookidi Việt Nam

Fawookidi Việt Nam vinh dự được nhận giải thưởng tại chương trình;“Doanh nghiệp hàng Việt tốt vì quyền lợi Người tiêu dùng, Doanh nhân trí thức tiêu biểu Việt Nam năm 2019”.

Hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2019, thực hiện theo công văn số;1997/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 18/10/2016 về việc triển khai các chương trình liên quan;đến bảo vệ người tiêu dùng giai đoạn 2016 -2020 nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng;của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội.

Ngày 31/3/2019 Viện Kinh tế & Văn hóa kết hợp cùng với Trung tâm bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn;từ 200 doanh nghiệp để bình chọn 100 doanh nghiệp có thương hiệu, sản phẩm,;dịch vụ hoàn hảo, uy tín chất lượng đối với người tiêu dùng. Fawookidi vinh dự được nhận giải thưởng;” Thương hiệu Vàng Việt Nam năm 2019″. Đây là một giải thưởng quan trọng ghi nhận sự nỗ lực xây dựng và phát triển;của Fawookidi trong thời gian vừa qua.

TS Lê Doãn Hợp nguyên Uỷ Viên TƯ Đảng Bộ Trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông TS Nguyễn Đức Hạnh – Chủ Tịch Hội Đồng Khoa Học Viện Kinh Tế và Văn Hóa Trao Chứng Nhận Cho Các Thương Hiệu Tiêu Biểu
TS Lê Doãn Hợp nguyên Uỷ Viên TƯ Đảng Bộ Trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông TS Nguyễn Đức Hạnh – Chủ Tịch Hội Đồng Khoa Học Viện Kinh Tế và Văn Hóa Trao Chứng Nhận Cho Các Thương Hiệu Tiêu Biểu
Ông: Đinh Văn Sơn – Chủ Tịch Hội đồng quản trị Fawookidi nhận giải thưởng:"Thương hiệu vàng Việt Nam năm 2019"
Ông: Đinh Văn Sơn – Chủ Tịch Hội đồng quản trị Fawookidi nhận giải thưởng:”Thương hiệu vàng Việt Nam năm 2019″

Fawookidi vinh dự nhận chứng nhận và kỉ niệm chương từ TRUNG TÂM BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM & VIỆN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ
Fawookidi vinh dự nhận chứng nhận và kỉ niệm chương từ;TRUNG TÂM BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM & VIỆN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ

Không chỉ đơn thuần là doanh nghiệp cung cấp thiết bị chiếu sáng, Fawookidi còn định hướng phát;triển doanh nghiệp vì cộng đồng, đem lại nhiều giá trị cho xã hội. Với phương châm luôn luôn cung cấp những sản phẩm, dịch vụ;chất lương đáng tin cậy đến với khách hàng. Giải thưởng này sẽ là tiền đề vững chắc để Fawookidi  chinh phục những mục tiêu;và thành công lớn hơn trong năm 2019.

3.8/5 - (5 bình chọn)

Trả lời