Thành tích

1. Bằng khen của Bộ KH&CN

 

Bằng khen của Bộ KH&CN cho Fawookidi Việt Nam

Tiến sĩ Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ KH&CN trao tặng Bằng khen của Bộ KH&CN cho ông Lê Trọng Đỉnh- Chủ tịch HĐTV, tháng 5/2012

Bộ KH&CN, ghi nhận những đóng góp của Fawookidi vào sự phát triển khoa học công nghệ ở Việt nam và sự thành công của chuyến thăm Cuba của Tổng Bí THư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng.